Aldrig någonsin har sociala medier varit mer populära som nu. Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram med flera ger dig möjligheten att marknadsföra dig och göra gratis reklam. Gör reklam för ditt företag, dina produkter, din blogg eller vad du än har för verksamhet.

Det är inte bara sociala medier som ger dig verktyg och möjligheter för reklam. För en billigare peng kan du även göra reklam med hjälp av unika profilprodukter som är anpassade för just dig och din verksamhet.

”Det är populärt att använda profilprodukter eftersom de attraherar nya kunder och ökar kännedomen om företagets existens.”

Fördelarna med profilprodukter

De flesta företag använde profilprodukter i någon form. Det är bara fantasin som sätter gränser då sortimentet för just profilprodukter är enormt. Det kan vara enklare produkter men även vara finare företagsgåvor. Det är populärt att använda profilprodukter eftersom de attraherar nya kunder och ökar kännedomen om företagets existens. Att ge en gåva är ett tecken på vänlighet och gratis produkter väcker uppmärksamhet. Du kan exempelvis ge ut någon rolig tröja, reklamballonger, pennor med tryck, godis med speciellt upptryckt papper med mera. När någon har fått en gåva så visar det sig att de är mer öppna för att lyssna vad du har att berätta. Till skillnad från en reklamkampanj på TV så har en profilprodukt en längre livslängd. Är det dessutom en produkt som har är nyttoföremål som en penna, block eller nyckelring så behålls den och används.

Använda sociala medier är gratis

Marknadsföring via sociala medier är mycket kostnadseffektivt om det görs på rätt sätt. Det är gratis att bygga upp en företagssida och bjuda in kunderna där. Där kan du lägga upp inlägg om företaget, produkter, anordna tävlingar med mera. Du kan ha en dialog med dina kunder för att lära känna dem och deras behov. Engagera dina följare med dialoger, diskussioner och anordna tävlingar för att sprida kännedom om din verksamhet.