Tydlig optimism är nyckeln till den svenska goda ekonomin. Bruttoinvesteringarna ökar och Sverige ligger över genomsnittet i EU. Sverige rider på en god europeisk ekonomisk våg, men vi har också specifika faktorer som avgör vår ekonomiska styrka. Risken att bli arbetslös anses vara lägre än länge, när arbetsgivare upplever att de har svårt att hitta personal. Detta är också en av utmaningarna: matchningen. Detaljhandeln utmanas av e-handeln. Vi går en spännande utveckling till mötes.

Vi investerar i lägenheter och renoveringar, den generella svensken börjar placera sina pengar smartare. Det är många faktorer som bidrar till den fortsatt starka svenska ekonomin, och många av faktorerna beror på goda investeringar och en arbetsmarknad som är fortsatt.

Faktorer som styr

Trots nedgångar i euron när det går knakigt för Tysklands regeringsbildande verkar Sveriges ekonomi överleva. Den europeiska ekonomin överlag står på tillräckligt starka fogar för att kunna stå över Tysklands kris – trots att Tyskland står för över 20% av EU:s ekonomi. Till och med Spanien som haft sin turbulens den senaste tiden visar på positiva ekonomiska tecken.

Expansiv penningpolitik och låga räntor är det som ligger bakom den goda europeiska ekonomin. Om Tysklands kris inte går över och tvingar Merkel på fall så kan det dock se annorlunda ut.

Sverige rider på den globala och europeiska goda ekonomin. Vi är ett tillväxtland och vi har relativt låg statsskuld, men andra faktorer spelar in:

  • Sverige har stor inflyttning
  • Stark arbetsmarknad
  • Låga räntor

Att det går så bra för Sverige och har gjort det under längre tid är något vi kan glädjas åt. Sysselsättningen ökar snabbt och tillväxten är fortsatt hög. Utmaningarna är bland annat att detaljhandeln hotas av e-handeln. Det råder också kompetensbrist på svensk arbetsmarknad: företagen upplever att det är svårt att hitta folk och problemet är matchningen. Detta kan leda till löneglidning: lönerna pressas upp, och ner.

Det är en tid för smarta investeringar och placering av pengar. Inom vården, som är en så pass stor verksamhet, bör det satsas och inte besparas. Men även vården ser svårigheterna med att lyckas anställa personal med rätt kompetens.