DeklarationsblankettFrån och med tisdag 22 mars kan man som svensk göra sin inkomstdeklaration för året 2015. Skatteverket har aviserat att de kommer att titta extra noga på vissa saker, och det gäller inte bara föregående år.

Deklarationen är en av de saker som ger svenskarna mest ångest. Deklarationsblanketten har börjat skickas ut, och från och med 22 mars kan man deklarera på nätet med E-legitimation. Senast 2 maj ska deklarationen lämnas in. Om Skatteverket finner att deklarationen är i sin ordning, och man har deklarerat på elektronisk väg, får man pengarna insatta på sitt konto någon gång mellan 10 maj och midsommar. Men då gäller det att man har lämnat sitt kontonummer till myndigheten.

Nya bud för ROT och RUT

Möjligheten att göra avdrag för RUT- och ROT-tjänster finns kvar, även om man inte får göra lika stora avdrag som tidigare. Kanske är det därför som Skatteverket har bestämt sig för att göra en specialgranskning av just denna typ av tjänster.

Tänk på det här om du ska göra avdrag:

  1. Du kan inte göra avdrag för RUT- eller ROT-arbeten som har utförts av en nära släkting till dig. Det gäller inte bara förra året – Skatteverket kommer även att granska avdrag som gjorts några år tillbaka.
  2. Den som har en enskild verksamhet inom jord- eller skogsbruk får inte göra avdrag i egenskap av privatperson och sedan även dra av momsen i sin firma.
  3. ROT-arbeten som renovering av fönster måste göras på plats. Man kan inte få avdrag för renoveringar där fönstren har monterats ur, fraktats till en verkstad och där renoverats.
  4. Skatteverket kommer också att titta extra på arbeten med fiberinstallationer. Det är inte tillåtet att göra avdrag för grävarbeten utanför den egna tomten.

Mer om vad som kommer att granskas närmare finns att läsa i den här texten. Samtliga viktiga datum som rör deklaration och skatt hittar du här.