Bitcoins värdeökning de senaste åren har fått många att intressera sig för kryptovalutan. När du köper bitcoin ska du göra det från säkra aktörer. För att inte gripas av panik när kursen svänger kraftigt ska du göra en plan för dina investeringar innan du köper.

Värdeökningen på bitcoin och andra kryptovalutor har detsenaste åren varit enorm. Det har gjort att många vill börja investera i bitcoin. Det är lätt att göra misstag när det kommer till bitcoin-investeringar. Det är många som utsätts för bedrägerier och går på diverse nitar. Därför ska du bland annat välja att köpa bitcoin hos en säker handlare. En snabb och säker växlingstjänst är BTCX där du kan göra dina affärer utan några mellanhänder. Kolla in deras hemsida om du är intresserad av att äga bitcoin. När du köper bitcoin kan du göra det på en kryptobörs eller hos en kryptoväxlare. Det går också att äga certifikat där bitcoin är den underliggande tillgången men då äger du inte bitcoin direkt.

“Det finns flera vägar för den privatperson som vill investera i kryptovalutor.” Läs mer här.

Gör en plan för din bitcoin-investering

Om du beslutar dig för att investera i bitcoin ska du ska alltid göra din egen analys. Över tid tenderar bitcoin att öka i värde även om kursen kan både rusa och falla snabbt. För att hantera den volatila kursen kan det vara en god idé att sätta upp regler för dina investeringar. Ha en plan innan du köper. Rusningar uppåt följs inte sällan av ett kraftigt prisfall och att ha en plan gör att du varken köper eller säljer i panik. Den stora fördelen med bitcoin är att du kan tjäna mycket pengar om du vet vad du gör.