Det är allt fler som följer upp sin dröm och startar upp ett eget företag. Något som har visat sig lönsamt för allt fler småföretag – vilket i sin tur inspirerar fler och fler att ta klivet till att starta sitt företag. Men få chefer vet att det ibland är de minsta förändringarna som ger störst resultat.

 

Ha koll på företagets omkostnader

Har du eller din ekonomiansvarig koll på företagets utgifter? Pär, chefsekonom hos LRF Konsult, berättar hur småföretagare använder sig av långsiktiga strategier för att öka sin lönsamhet trots att de inte ökar sina intäkter. Det beror på att företag med större insikt i sina inköp, utgifter, och fakturor upptäcker flera fel än den företagare som slarvar med redovisningen. Vilket i sin tur leder till att de upptäcker kapital som kan användas till övrig verksamhet.

 

Öka effektiviteten? Byt plats!

”Planning Strategic Seating to Maximize Employee Performence” heter studien publicerad av Harvard Business School. Rapporten kan sammanfattas i att hur kollegor är placerade, och var de sitter i kontoret, påverkar deras arbetsinsats. Genom att dela in den totala arbetsstyrkan i tre kategorier – produktiva, kvalitetsfokuserade och generalister – har de utifrån de233442-fast-typistt kommit fram till att den optimala placeringen är när de produktiva är placerade bredvid de kvalitetsfokuserade. Deras sammansatta kompetens utgör en kvalitetshöjning och effektivitet för den gemensamma produktiviteten inom företaget. Vidare lyfter studien att en liknande ”spridningseffekt” av goda intentioner, kan vid felplaceringar lyfta fram negativa kvaliteter – vad de kallar toxic behaviour. Därför rekommenderas det i studien att arbetsplatser regelbundet genomför medarbetarundersökningar för att i ett tidigt skeende fånga upp huruvida arbetsplaceringen genererar en förbättring för företaget eller inte.