Allt fler svenskar tar lån utan säkerhet – hur kommer det sig? Dessutom skärper CSN sina rutiner för att få låntagare att betala tillbaka.

woman-hand-smartphone-desk-largeSvenskar tar fler lån utan säkerhet, som sms lån, blancolån och konsumtionslån, för att finansiera kontantinsatsen vid bostadsköp bland annat. I Sydsvenskan skrivs det att denna trend kom efter att bolånetaket infördes. Vidare rapporteras det att de med svagast ekonomi är de som kompletterar med lån utan säkerhet och högre ränta, något som gör det svårare för dessa att sedan amortera ner lånen. Det är siffror från SCB och låneförmedlingstjänsten Zmarta samt mäklarfirmor som bekräftar situationen.

Förutom att ta lån för att kunna bekosta ett bostadsköp tar många i Sverige lån för att studera. Men inte alla. I Svenska Dagbladet skrivs det om hur många nyanlända är rädda för att ta lån för att studera igen grundskolan. Detta är problematiskt för att det då blir svårt att komma upp i den typen av inkomster som krävs för att kunna höja sin levnadsstandard. I stället blir det så att man har för kort utbildning för att komma ut på arbetsmarknaden och eftersom en inte kommer ut på marknaden och inte får jobb så får man heller inga inkomster. Lite av ett moment 22 alltså. Men i och med juli nästa år kommer ett nytt stöd införas, för att få fler lågutbildade att ta tag i sitt pluggande utan att vara rädda för att inte kunna betala tillbaka. Det heter preliminärt för studiestartstödet och kommer ligga på cirka 9 000 kronor i månaden – ungefär som ett CSN-lån med bidrag.

Ett förmånligt lån skärper sina rutiner

Det är väldigt förmånligt att ta CSN-lån och många länder kan inte mäta sig med vare sig lånevillkor eller återbetalningens låga ränta. Trots detta är det många svenskar som inte betalar tillbaka sina lån, särskilt inte om de flyttat utomlands efter sina studier och inte har lika stark förankring med Sverige längre. Men nu har CSN skärpt sina rutiner för att råda bor på detta och få fler att börja betala tillbaka. Detta med att:

  • Utökat antalet ärenden som går till inkasso till att omfatta fler länder än tidigare
  • Utökat arbetet med att etablera personliga kontakter för att få igång betalningen
  • Visa att man menar allvar och att det straffar sig att inte betala tillbaka

Mer om detta kan en läsa här.