Börjar elkostnaderna därhemma skena i höjden? Satsa då på en värmepump och gör stora besparingar. Läs mer om det här!

I takt med att elen blir allt dyrare för hushållen blir det alltmer angeläget att på allvar titta på uppvärmningskostnaden. Många betalar alldeles för mycket för att värma upp sin bostad, helt i onödan. Det här gäller särskilt de som fortfarande använder sig av gamla former av uppvärmning, som exempelvis element, oljepanna och liknande. Särskilt märkbart blir kostnaderna när vintern kommer och de saltade elräkningarna landar i brevlådan. Lösningen på det här är dock inte särskilt komplicerad; en av de bästa uppvärmningsalternativen på marknaden är en värmepump, så satsa på en sådan i din bostad och märk skillnaden i kostnad direkt. Enligt tidningen Expressen fungerar värmepumpen lite som ett omvänt kylskåp.

Principen är smart. Luftvärmepumpen suger in utomhusluft och och tar tillvara på värmen och skickar in den i huset. Den funkar lite som ett omvänt kylskåp

roterande system för värmeEn mycket vettig investering

Det finns många olika varianter av luftvärmepump att välja bland på marknaden, där du kan välja en modell som passar baserat på behov, effekt och pris. En bra värmepump får du installerad och klar för runt 20 000 kr, vilket får ses som en mycket rimlig investering. Dessutom kommer du på redan på första elräkningen efter installationen märka att dina elkostnader sjunker – och i många fall rejält. Dessutom är underhållskostnaden behagligt låg. En luftvärmepump bör servas vartannat år och däremellan gör du enkelt och snabbt rent filtren i maskinen varannan vecka.

Beroende på hur din bostad ser ut kan det räcka med enbart en värmepump, men ibland krävs det ytterligare en för att tillgodose behovet. Allt beror på hur din bostad ser ut vad gäller storlek och planlösning. Har du exempelvis ett hus med flera plan kan det bli aktuellt med ännu en värmepump för att nå alla rum. Ofta kan dock luftvärmepumpens innedel installeras på ett strategiskt läge i huset så att hela bostadsytan kan täckas. I många fall placeras innedelen vid ett trapphus, förutsatt att det handlar om en öppen trappa där luften kan passera fritt mellan trappstegen.

En värmepump är samtidigt ett miljövänligt alternativ, eftersom du helt enkelt använder luft utifrån som konverteras till värme. De flesta luftvärmepumpar idag erbjuder dessutom funktionalitet för luftkonditionering, så att du kan få behaglig svalka i huset under en varm sommardag. Skön luft i alla lägen, med andra ord!