Visste du att en skuld normalt ska preskriberas efter en viss tid? Inkassofirmorna vet om det, men det är inte säkert att de vill att du ska veta.

Den som är satt i skuld är inte fri, heter det ju. Men förr i tiden kunde den som var skuldsatt befrias från sina skulder. I Gamla testamentet kan man läsa om jubelåret, på hebreiska yovel, som inträffade vart 49:e eller 50:e år, därom tvista de lärde. När ett jubelår inträffade frigavs slavar och fångar, och alla skulder efterskänktes.

Det här med skuldsättning är alltså mycket gammalt, och att vara skuldsatt är inget som har varit eftersträvansvärt. För ungefär 2500 år sedan ansågs det vara så påfrestande att vara skuldsatt att skulderna hävdes med jämna mellanrum, även om detta skedde maximalt en gång under en människas livstid.

Inkasso och skulderSkylt med ordet "Skuld"

De som på den tiden ägde skulderna var adelsmän och härskare av olika slag. Idag är det ofta inkassobolag som har fordringar på oss. Dessa skulder ska preskriberas efter tre år, men det är långt ifrån alltid som detta görs. Inkassobolagen skulle förlora en hel del pengar om de inte kunde driva in skulderna, även efter längre tid än tre år. Egentligen måste bolagen vidta speciella åtgärder för att skulden inte ska preskriberas. Därför kan man, om man har gamla skulder, kontakta inkassobolaget och fråga om några av skulderna är äldre än tre år. Om svaret blir jakande är nästa fråga varför skulderna finns kvar. Man kan fråga bolaget vad de har för skäl att anse att det föreligger ett preskriptionsavbrott, vilket är den juridiska termen för när skulder kvarstår.

Har man yngre skulder kan man påminna bolaget om vad en skuld verkligen är värld. Skulder i bokföringen minskar i värde, och när ett bolag går i konkurs kan skulderna värderas till en femtedel av deras ursprungliga värde.