Det är är som bekant allt vanligare att spara i ett investeringssparkonto. Men vilka är fördelarna och hur är skillnaden mellan ett ISK-konto och dels det vanliga individuella pensionssparandet (IPS) eller vad som gäller med aktiedepåer?

Det blir allt populärare att spara i ett ISK-konto. Något vi skrivit om tidigare. Det är inte bara bland experter som denna sparform är vanlig, i en artikel i Svenska Dagbladet går det att läsa om hur ISK-kontona fått ett brett genomslag och hur det fördubblats i antal på bara några fåtal år.

Fler ska kunna köpa och sälja aktier och fonder

arbete dator kaffeDenna sparform infördes i Sverige vid årsskiftet 2011/2012 och hade det ändamålet att svenska sparare skulle kunna handla med aktier, fonder och värdepapper generellt utan att behöva deklarera varje överskott eller förlust till Skatteverket. Det är i stället löst med en funktion som kallas för schablonbeskattning. Detta sker en gång om året och sedan är det inget som behöver göras av dig själv som privatperson utan bara att vårda dina pengar och avancera ditt sparande. Nu är det vidare så att fondbolag också kommer kunna erbjuda sparare investeringssparkonto, i alla fall enligt ett förslag som fondutredningen lämnade in till regeringen tidigare.

Fördubbling varje år

År 2012 var det hela 231 015 svenskar som öppnade en investeringssparkonto och siffran har mångfaldigats sedan dess, men nästan fördubblingen varje enskilt år. Sparformen är mycket förmånlig eftersom att vi har en väldigt låg statslåneränta. Sedan är detta även förutsatt att aktierna och värdepapper som fonder ökar i värde på kontot. Det är gjort på det sättet att det ska vara enkelt att handla med aktier och fonder och dessutom i princip skattefritt till skillnad från vanliga skattedepåer. Mer info om denna sparform, i jämförelse med andra varianter är bland annat att:

  • Om ISK-konton är förmånliga så gäller motsatsen för det individuella pensionssparandet (IPS) som inte längre gynnas av skatteavdrag.
  • Förra året sattes trots det in 3,6 miljarder beskattade kronor på den typen av konton
  • Schablonbeskattningen kan bli mindre förmånlig om räntorna stiger kraftigt, men en sådan förändring är det få i dag som väntar sig, åtminstone på ett par år sikt.