Många vill ha en sund ekonomi och svenskar läser på vad det enklaste är för att spara på egen hand. Det gör att allt fler upptäcker ISK-kontot som sparform.

 

analysAtt spara i ett investeringssparkonto blir allt vanligare i Sverige, bara det senaste året har det enligt Dagens Industri växt kraftigt på marknaden. Vanligast är ISK-kontot bland de som kan sägas vara lite mer välbeställda i samhället, medan de som är längre ner på den sociala stegen ännu inte har upptäckt sparformen i samma utsträckning. Även bland äldre sitter gammalt sparbeteende kvar och en tillit till det som alltid varit är påtaglig. Men ännu växer kontoformen och fler och fler hakar på, på bara ett år har siffran dubblerats enligt uppgifter från bland andra Skatteverket. Men som sagt är ISK-kontot ännu vanligast bland medelålders och de med högre inkomst.

På ett sådant konto sparar man som en enda person och juridiska personer kan inte vara innehavare. Det som är så bra med denna sparform är att man som sparare endast betalar en schablonmässig skatt, baserat på kapitalet på kontot – helt oberoende av om pengarna på kontot har växt eller minskat under året som gått. I dag ligger skatten på 0,4 procent. Vid många andra typer av sparande betalar personen i stället hela 30 procent i skatt på sin vinst, alltså på avkastningen. Det är alltså en hel del mer.

Skatteverket kan man läsa vidare om sparformen som åtnjuter en sådan stor popularitet trots sin ringa ålder. Där kan man läsa att på ett ISK får man förvara:

  • pengar
  • finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad (gamla begreppet börs)
  • finansiella instrument som handlas på en handelsplattform
  • fondandelar

Med detta konto behöver man inte redovisa kapitalvinst eller kapitalförlust i deklarationen, just med tanke på att kapitalet ändå schablonbeskattas. Inte heller så beskattas ränta eller annan utdelning som läggs på de tillgångar som finns förvarade på kontot. Man kan dessutom ta ut pengar från kontot helt fritt utan att beloppen beskattas och utgifter på tillgångar i ett investeringssparkonto är inte avdragsgilla.

Att placera sommarjobbspengarna i fonder och aktier

cashboxI Svenska Dagbladet tipsas unga sparare om att spara undan pengar från sommarjobbet, och då är kanske just ett konto med investeringsform det som passar allra bäst. I ett sådant kan man både placera pengarna i fonder och aktier. Rådet från experter är att börja med att köpa tre olika indexfonder med låga avgifter, det är billiga fonder som passivt följer ett index. Men ett annat sätt är att till exempel sätta in hälften av sitt intjänade sparkapital i en så kallad globalfond, som placerar pengar på alla världens börser och andra hälften av pengarna i en Sverigefond, där ens kapital i stället investeras i olika svenska storbolag.

Vill man hellre köpa aktier är det smart att lägga hälften av pengarna i en globalfond och sedan köpa aktier för den andra. Kolla bara upp så att banken du valt inte tar alldeles för mycket i courtage, då äts avkastning i princip upp med tanke på den lilla summan.