Vissa investeringar är bättre än andra att göra som fastighetsägare till ett hyreshus. Exempelvis som att lägga pengar på säkerheten i fastigheten. Tjuvar kan åsamka stor skada vid inbrott och även om du har bra försäkringsskydd kan det bli kostsamt att reparera skadorna. Att göra andra renoveringar kan ha positiva effekter som att fastighetens värde ökar.

Att få inbrott i hyreshuset och i lägenheterna är negativt för både dig som hyresvärd och för hyresgästerna. Tryggheten äventyras och det kostar pengar. Det är bättre att lägga pengar på säkerhetsdörrar och förebygga inbrott än att betala för eventuella skador. Ett tips är att du går in på https://www.prodoor.se/ och läser mer om deras säkerhetsdörrar. De kan leverera och installera säkerhetsdörrar runt om i hela Sverige.

Skydda låset på dörren

Det finns ingen försäkring mot inbrott men du kan minska riskerna att drabbas om du höjer säkerhetsnivån i hyreshuset. Dessutom kommer dina hyresgäster att känna sig tryggare i sina hem. Om säkerhetsdörren inte har lock för låset kan det vara bra att skaffa det för att låset inte ska vara lätt att dyrka upp. Förutom att ha säkerhetsdörrar är det en god idé att ha bra belysning runt om fastigheten för att minska inbrottsrisken.

Renoveringar kan göra fastigheten mer värd

När du sätter in säkerhetsdörrar kan du passa på att göra nödvändiga renoveringar. Renovering av fastigheten är bra ur flera aspekter. Du kan dels höja värdet på fastigheten men du kan också höja hyran om du gör mer omfattande renoveringar. Hyreshöjningar som är under 100 kronor tar hyresnämnden inte upp utan du som hyresvärd kan helt enkelt göra höjningar utan att be om lov.

Renovera i samråd med hyresgästerna

Det finns vissa renoveringar du måste utföra som hyresvärd medan andra är frivilliga. Fel och brister är alltid något som hyresvärden är skyldig att reparera. Men att hålla fastigheten fräsch och tilltalande har sina fördelar. Om lägenheterna är attraktiva kommer du aldrig stå med en tom lägenhet utan alltid ha betalande hyresgäster. Du kan alltid i samråda med dina hyresgäster diskutera vilka renoveringar som skulle vara mest uppskattade.